Tjänster

Våra uppdragsgivare kommer till oss och vill ha sina parkeringsfrågor lösta på ett kunnigt sätt. Vi kan erbjuda en bra lösning som passar just er.

Parkeringsövervakning
Vi övervakar att beslutade parkeringsvillkor efterlevs och vid behov utfärdar vi kontrollavgifter enligt LKOP (Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Övervakningen sker genom kontroller vid parkeringshus/garage och markparkeringar.

Drift av markparkeringar samt p-hus/garage

Protectus kan svara för hela driften eller drift av delar i enlighet med överenskommen modell.

 

P-automater

Vi tillhandahåller p-automater med mynt, kort och sms-betalning enligt överenskommelse.

Protectus ombesörjer service och underhåll med egen utbildad personal.

 

Skyltning

Vi tillhandahåller, monterar de skyltar som behövs så att skyltningen är lagenlig samt underhåller skyltarna fortlöpande.

 

 

Några av våra kunder