Kontrollavgift

 

K-Avgift

Angivna bestämmelser har överträtts. Därför debiteras en kontrollavgift med belopp. Vi emotser betalning inom 8 dagar.

 

Betalning

Vid betalning via giro skall OCR-nummer anges.          

 

Har du fått en kontrollavgift och vill överklaga

Om du mottagit en kontrollavgift som du önskar överklaga ska du omedelbart kontakta HOJAB Parkeringsservice via brev eller mail till adress; Box 102, 169 18 SOLNA. Tel 08-735 29 99 mån-fre kl. 08.00-17.00. mailadress till kundtjanstparkering@sveaekonomi.se .

Uppgifter som alltid måste finnas med i överklagan är:

  • OCR-nummer
  • Fordonets registreringsnummer
  • Namnet på den som överklagar
  • Skriftlig motivering överklagan

Bifoga också kopior på handlingar som du vill åberopa.

 

Uppgifter på kontrollavgiftsfakturan behandlas enligt Personuppgiftslagen