Parkeringspolicy för Protectus

Vårt mål är att Protectus parkeringsvakter i sitt dagliga arbete ska verka för en trafiksäker miljö för alla trafikanter. Arbetet ska bedrivas i förebyggande syfte genom att vi uppträder väl synliga i uniform och i fordon som är markerade och lätt igenkännbara. I det förebyggande arbetet ingår att informera trafikanter om gällande trafikbestämmelser och vara beställarens språkrör mot allmänheten när det gäller främst trafikfrågor. Rapportering till beställaren om felaktigheter i trafikmiljön eller bristfälliga trafikanordningar ingår också naturligt i arbetet.

Parkeringsvakterna ska vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, arbeta i förebyggande syfte och ge trafikanterna en god service.

Parkeringsövervakningen ska utföras

KUNNIGT – KORREKT – KONSEKVENT

Parkeringsvakterna ska ha erfoderlig utbildning och erfarenhet inom verksamhetsområdet samt som personliga egenskaper vara hjälpsamma och servicevänliga. Parkeringsvakterna ska ge ett vårdat intryck av såväl egen person som uniform och annan utrustning såsom fordon. Personliga egenskaper som hövlighet och förmåga att visa hänsyn och förståelse för den enskilde trafikantens situation är nödvändig.